Kinh tế đô thị
 

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1573/BXD-KTXD (05/7) gửi Bộ Giao thông vận tải về chi phí quản lý dự án của dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyến số 1, Giai đoạn 1.

 

 Ngày 15/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2918/BXD-KTXD gửi Công ty Công trình Đô thị Bình Dương về việc xác định cự ly vận chuyển rác trong định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

 

Tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 ngày 30/12, các đại biểu đã thông qua bảng giá các loại đất năm 2015 có giá trị trong 5 năm với mức cao nhất là 162 triệu đồng/m2.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó quy định việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Theo đó, sẽ có 5 phương pháp định giá đất.

 

Ngày 18/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 27/2013/ QĐ-UBND về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư (TĐC) làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn TP.

 

Ngày 4/2, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 1122/UBND-KT chỉ đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã áp dụng hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất.

 

UBND Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh Nghệ An vừa mới công bố khung giá đất năm 2013, Theo đó, đất ở tại Nghệ An cao nhất là 51 triệu đồng/m2 nằm ở thành phố Vinh. Cũng tại Thành phố Vinh, giá đất ở thấp nhất là 320.000 đồng/m2.

    Trang   1 2 3 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !