Kinh tế xây dựng
 
Điều chỉnh giá đối với khối lượng phát sinh giảm lớn hơn 20% của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn – ga Hà Nội
10/3/19 4:41 PM

Ngày 03/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2347/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (viết tắt là Ban QLĐSĐT) hướng dẫn điều chỉnh giá đối với khối lượng phát sinh giảm lớn hơn 20% của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các điều khoản tại hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

2. Theo nội dung đề cập tại văn bản số 1482/ĐSĐT-DA1 thì hợp đồng ký kết giữa Ban QLĐSĐT và Nhà thầu áp dụng mẫu điều kiện tiêu chuẩn của hợp đồng FIDIC phiên bản hài hòa ngân hàng phát triển đa phương (MDB), trong đó hồ sơ hợp đồng đã quy định chi tiết về điều kiện điều chỉnh giá hợp đồng trên cơ sở đáp ứng 04 điều kiện:

(i) Khối lượng đo lường của hạng mục thay đổi quá 20% so với khối lượng ở trong Bảng khối lượng (được các bên thống nhất tại Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng).

(ii) Sự thay đổi về khối lượng này nhân với giá xác định cho hạng mục đó sẽ vượt quá 0.25% của Giá trị hợp đồng.

(iii) Sự thay đổi về khối lượng này trực tiếp thay đổi chi phí của hạng mục đó vượt quá 1%.

(iv) Hạng mục này không xác định là “hạng mục có giá cố định” ở trong hợp đồng.

Theo đó, Ban QLĐSĐT cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc phát khối lượng thực tế thực hiện giảm trên 20% khối lượng trong hợp đồng đảm bảo tuân thủ tất cả 04 điều kiện nêu trên. Trường hợp đáp ứng đủ 04 điều kiện nêu trên thì đơn giá cho các công việc này được xác định trên cơ sở các thỏa thuận tại hợp đồng đã ký, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2347/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2347-BXD-KTXD_03102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !