Kinh tế xây dựng
 
Phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư do nhà nước đầu tư
8/27/19 5:10 PM

Ngày 27/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn số 45/BXD-KTXD Sở Xây dựng Hải Phòng về phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư do nhà nước đầu tư.

Việc xác định chỉ số Vđ theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 13 và Điều 17 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Chỉ số Vđ trong các công thức trên phụ thuộc vào nhiều yếu tố (như chi phí phân bổ vào công trình, thời gian thu hồi vốn, phương thức thanh toán, lãi xuất bảo toàn vốn,…). Vì vậy, các cơ quan quản lý nhà nước và chủ sở hữu căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng dự án, từng công trình và hình thức đầu tư để xác định Vđ, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước; các chi phí trước thuế phải tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch, hợp lý và hợp pháp theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xác định nội dung chi phí Vđ có thể tham khảo và vận dụng phương pháp xác định chỉ số Vđ theo Khoản 2, Điều 8 và Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Giá mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo Điều 32 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Tại Khoản 3, Điều 55 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể nội dung chi phí cấu thành giá và phương pháp xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, không quy định giao Bộ Xây dựng hướng dẫn về phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Vì vậy, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở pháp lý để hướng dẫn nội dung này. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, trình trong thời gian tới khi Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 45/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_45-BXD-KTXD_27082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !