Kinh tế xây dựng
 
Chi phí quản lý dự án các dự án Đường dây 500KV mạch 3
7/30/19 5:13 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3668/EVN-ĐT ngày 15/7/2019 của Tập Đoàn điện lực Việt Nam về việc chi phí quản lý dự án các dự án Đường dây 500KV mạch 3.

Sau khi nghiên cứu, ngày 30/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1778/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Trong trường hợp định mức quản lý dự án không phù hợp với đặc thù, điều kiện thi công, xây dựng công trình thì chủ đầu tư có thể lập dự toán chi phí quản lý dự án đảm bảo phù hợp với thực tiễn triển khai và tuân thủ với hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trình người quyết định đầu tư quyết định.

Theo nội dung Văn bản số 3668/EVN-ĐT, thực tế các dự án Đường dây 500KV, thường đi qua nhiều tỉnh, thành phố thuộc tỉnh Bắc Miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây nguyên. Công tác giải phóng mặt bằng phức tạp, thường xuyên kéo dài, chịu nhiều rủi ro về điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp, khí hậu khắc nhiệt, công tác thi công các dự án Đường dây 500KV rất khó khăn, phức tạp, làm cho dự án bị kéo dài. Chi phí quản lý dự án được xác định theo hướng dẫn tại Mục I, Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD là không phù hợp (không đủ chi phí). Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc chi phí quản lý dự án phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với điều kiện của từng dự án. Chủ đầu tư căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng dự án có thể lập dự toán chi phí quản lý dự án hoặc sử dụng dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công tác quản lý dự án, không vượt quá 1.65 lần như đề xuất tại Văn bản số 3668/EVN-ĐT, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1778/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1778-BXD-KTXD_30072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !