Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Nam Hưng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
7/30/19 5:03 PM

Ngày 30/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1777/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Nam Hưng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp, thay đổi biện pháp thi công trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc thay đổi biện pháp thi công trong quá trình thi công xây dựng phải được chủ đầu tư xem xét, chấp thuận.

Do nội dung văn bản của Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Nam Hưng chưa nêu rõ về loại hợp đồng đã ký và cung cấp hồ sơ hợp đồng để làm cơ sở xem xét, nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở có ý kiến cụ thể. Về nguyên tắc, theo quy định tại Điều 28 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về qui định chi tiết trong hợp đồng xây dựng, bên nhận thầu thi công xây dựng được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1777/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1777-BXD-KTXD_30072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !