Kinh tế xây dựng
 
Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật đối với công trình Thông tin – Truyền thông
7/30/19 4:57 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 699/BQLDA6-KTTĐ ngày 22/05/2019 của Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải về định mức chi phí thiết kế kỹ thuật hệ thống ITS thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1766/BXD-KTXD (30/7/2019) có ý kiến như sau:

1. Định mức chi phí quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là cơ sở xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định dự toán gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Điều 23 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định người quyết định đầu tư quyết định số bước thiết kế xây dựng công trình, theo đó thiết kế ba bước áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công phức tạp.

3. Đối với công trình Thông tin – Truyền thông cấp III, chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định theo định mức chi phí quy định tại bảng HTKT1 là chi phí để thực hiện toàn bộ công việc thiết kế sau thiết kế cơ sở. Theo nội dung tại văn bản số 699/BQLDA6-KTTĐ, trường hợp Người quyết định đầu tư quyết định áp dụng thiết kế ba bước đối với Hệ thống giao thông thông minh (ITS), thì Chủ đầu tư căn cứ yêu cầu thiết kế của từng bước (thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công), cấp và quy mô công trình tương ứng để xác định chi phí thiết kế đối với từng bước thiết kế cho phù hợp, đảm bảo tổng chi phí thiết kế không vượt chi phí thiết kế theo định mức quy định tại bảng HTKT1.

Bộ Xây dựng lưu ý việc phân chia gói thầu cần căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ của dự án và sự hợp lý về quy mô gói thầu, phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1766/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1766-BXD-KTXD_30072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !