Kinh tế xây dựng
 
Phân bổ chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội
7/29/19 5:00 PM

Ngày 29/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1758/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty ĐTPT nhà và đô thị Bộ Quốc phòng về việc phân bổ chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xác định giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội.

Theo đó, giá bán nhà ở xã hội, giá cho thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư quyết định, theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án là chi phí trong tổng chi phí đầu tư xây dựng của dự án. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 và Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì tổng chi phí đầu tư xây dựng của dự án được phân bổ vào phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội để bán đối với giá bán nhà ở xã hội và phân bổ cho phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội để cho thuê được phân bổ hàng năm theo nguyên tắc các chi phí phải hợp lý, tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1758/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1758-BXD-KTXD_29072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !