Kinh tế xây dựng
 
Áp dụng định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển
7/29/19 4:59 PM

Ngày 29/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1753/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang về việc hướng dẫn áp dụng định mức hao phí vật liệu trong khâu vận chuyển.

1. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng quy định mức hao phí vật liệu là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng đã bao gồm hao hụt vật liệu khâu thi công, hao hụt vật liệu khâu vận chuyển tại hiện trường (nếu có) và hao hụt bảo quản vật liệu tại hiện trường (nếu có) tùy thuộc vào từng công tác xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 quy định chi tiết về định mức sử dụng và hao hụt vật liệu trong xây dựng làm cơ sở sử dụng, tham khảo để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

2. Giá vật liệu đến hiện trường công trình được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.4 Phụ lục số 04 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1753/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1753-BXD-KTXD_29072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !