Kinh tế xây dựng
 
Định mức công tác làm và thả rọ đá đối với công trình giao thông
7/26/19 5:05 PM

Ngày 26/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1749/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang về việc hướng dẫn áp dụng định mức công tác thả đá rọ đối với công trình giao thông.

1. Theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành căn cứ phương pháp lập định mức dự toán xây dựng tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù chuyên ngành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

2. Đối với công tác làm và thả rọ đá, trường hợp có thành phần công việc như quy định tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng thì chủ đầu tư sử dụng định mức “Làm và thả rọ đá” (mã hiệu AL.151) do Bộ Xây dựng công bố để làm cơ sở lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1749/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1749-BXD-KTXD_26072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !