Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp bù trừ trực tiếp
7/26/19 4:10 PM

Ngày 26/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1745/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, phù hợp với quy định hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Phương pháp bù trừ trực tiếp trong điều chỉnh giá hợp đồng đã được hướng dẫn cụ thể tại mục II Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó, đối với hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp, về nguyên tắc việc xác định khối lượng hao phí về nguyên, nhiên, vật liệu; nhân công; máy thi công dựa trên cơ sở khối lượng thực tế được nghiệm thu và các mức hao phí theo đơn giá, định mức trong hợp đồng xây dựng đã được ký kết giữa các bên.

Bộ Xây dựng lưu ý vì đây là hợp đồng EC, do đó khi điều chỉnh giá đối với các công tác xây dựng tổng hợp (áp dụng đơn giá tổng hợp) các bên phải tuân thủ cơ cấu đơn giá hợp đồng đã được xác lập thông qua đấu thầu.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1745/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1745-BXD-KTXD_26072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !