Kinh tế xây dựng
 
Xác định khối lượng để áp dụng định mức san đất, đá thải
9/4/18 2:18 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2221/BXD-KTXD gửi Ban QLDA Di dân Tái định cư Thủy điện Sơn La về việc xác định khối lượng để áp dụng định mức san đất, đá thải.

Theo quy định tại tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng, thì công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải (mã định mức AB.34000) được định mức cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ô tô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu; công tác đào đất được tính định mức cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào. Do đó, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 16/BQLDA-XDCB, khi áp dụng định mức nói trên để xác định chi phí thì khối lượng san gạt đất, đá được xác định bằng khối lượng nguyên thổ đo tại mặt bằng tạm (công tác đào đất C2).

Đối với công tác thi công san gạt đất, đá nêu tại văn bản số 16/BQLDA-XDCB, thì việc áp dụng định mức AB.3410 (hoặc AB.3420, hoặc AB.3430) để xác định đơn giá phải căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công thực tế.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2221/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2221-BXD-KTXD_04092018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !