Kinh tế xây dựng
 
Xác định chi phí Ban quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP
7/13/18 2:12 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1684/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính tỉnh Bình Định về việc xác định chi phí Ban quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP.

Theo đó, chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP, được xác định theo quy định tại Quyết định số 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP, tương ứng với nội dung công việc tại Quyết định số 1486/QĐ-BXD.

Trường họp ngoài nội dung công việc quy định tại Quyết định số 1486/QĐ- BXD mà Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện các công việc quản lý dự án của chủ đầu tư như: các hạng mục như giải phóng mặt bằng, di dời đường dây điện, di dời hệ thống thoát nước thì chi phí quản lý này được lập dự toán và tính trong chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1684/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1684-BXD-KTXD_11072018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !