Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
7/13/18 9:24 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1725/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

Sau khi nhận được văn bản số 653/SGTVT-QLCLCT&ATGT ngày 07/6/2018 của Sở Xây dựng Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác làm móng cấp phối đá dăm. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công tác Làm móng cấp phối đá dăm mã hiệu AD.11200 được công bố tại Quyết định số 1776/QĐ-VP ngày 16/8/2017 của Bộ Xây dựng, không phải Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 như nêu tại văn bản số 653/SGTVT-QLCLCT&ATGT ngày 07/6/2018 của Sở Xây dựng Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần công việc của công tác Làm móng cấp phối đá dăm mã hiệu AD.11200 nêu tại Quyết định số 1776/QĐ-VP của Bộ Xây dựng bao gồm các công việc sau: chuẩn bị; định vị khuôn đường; san rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có); tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K ≥ 95; kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Trường hợp trong thiết kế tổ chức thi công có quy định phải có bãi tập kết vật liệu làm móng cách xa vị trí thi công, ngoài phạm vi 30m quy định trong định mức thì các chi phí cho các công tác liên quan đến bãi tập kết, bãi xúc và vận chuyển vật liệu (nếu có) như nêu tại văn bản số 653/SGTVT-QLCLCT&ATGT được tính bổ sung trong dự toán.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1725/BXD-KTXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1725-BXD-KTXD_13072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !