Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn thẩm định dự toán công tác giám sát nhà nước
6/28/18 2:17 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1567/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thẩm định dự toán công tác giám sát nhà nước.

Sau khi nhận được văn bản số 272/2018/CII-CV ngày 30/5/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thẩm định dự toán công tác giám sát nhà nước công trình Cao ốc văn phòng tại số 152 đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và trả lời như sau:

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc quản lý, triển khai các dự án hợp tác công tư đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 17/11/2017 là chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án PPP bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để đơn vị quản lý dự án PPP thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hợp đồng dự án, giám sát hợp đồng dự án, quyết toán dự án.

Theo đó chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã bao gồm chi phí giám sát thực hiện hợp đồng dự án. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác giám sát thực hiện hợp đồng BT (giám sát nhà nước) thì Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thẩm định đề cương và dự toán cho công tác này để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, và lấy từ nguồn chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1567/BXD-KTXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1567-BXD-KTXD_28062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !