Kinh tế xây dựng
 
Định mức hao hụt vật liệu trong quá trình sản xuất bê tông nhựa dự án Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn
9/14/16 3:13 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1999/BXD-KTXD (13/9), gửi Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn về định mức hao hụt vật liệu trong quá trình sản xuất bê tông nhựa.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình thì chủ đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với Dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, trường hợp để bảo đảm yêu cầu thiết kế của dự án và được phép của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức xác định cấp phối bê tông nhựa trên cơ sở kết quả thí nghiệm, quá trình thi công xây dựng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn được xác định hệ số hao hụt vật liệu trong quá trình thi công và bảo quản ở kho báo cáo Bộ Giao thông vận tải để quyết định nhưng không vượt mức hao hụt quy định tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1999/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1999-BXD-KTXD_13092016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !