Tin hoạt động
 
Hướng dẫn định mức công tác đào đắp đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
8/12/19 4:45 PM

Ngày 12/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1870/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn cho ý kiến về hệ số chuyển đổi đất đào sang đất đắp trong công tác đào đắp đất tại các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

1. Tại văn bản 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng quy định định mức công tác; công tác đắp đất tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp; khối lượng đào để đắp được xác định bằng khối lượng đất đắp nhân hệ số chuyển đổi từ đất tự nhiên cần đào để đắp tương ứng với từng yêu cầu hệ số đầm nén, dung trọng đất đắp. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn căn cứ hướng dẫn trên để áp dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Trường hợp sử dụng đất rời được vận chuyển đến công trình (như văn bản 2690/UBND-QLĐT nêu) cần tổ chức thí nghiệm xác định hệ số chuyển đổi đất rời sang đất đắp đã được lu lèn theo yêu cầu độ chặt của thiết kế để làm cơ sở tính toán khối lượng và chi phí vật liệu đất rời cần mua để đắp trong dự toán. Chi phí nhân công và máy thi công phục vụ công tác đắp đất áp dụng định mức công tác đắp đất (phần nhân công và máy thi công) theo quy định tại văn bản 1776/BXD-VP để tính toán xác định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1870/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1870-BXD-KTXD_12082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !