Tin hoạt động
 
Hoàn trả chi phí hạ tầng khi giao đất xây dựng trụ sở cơ quan Cục Thống kê và Cơ quan thường trú Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Đài Tiếng nói Việt Nam
6/7/19 4:02 PM

Ngày 06/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1316/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hoàn trả chi phí hạ tầng khi giao đất xây dựng trụ sở cơ quan Cục Thống kê và Cơ quan thường trú Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng là khoản mục chi phí thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tổng mức đầu tư xây dựng. Chi phí này được xác định phù hợp với mặt bằng giá tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Chi phí hoàn trả phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng được xác định bằng diện tích phần hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nhân với đơn giá đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đơn giá đầu tư hạ tầng kỹ thuật xác định theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Như vậy, việc xác định đơn giá đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong tổng mức đầu tư hai dự án nêu tại văn bản số 690/ƯBND-KT thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đảm bảo phù hợp với thời điểm thực hiện dự án, đảm bảo bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng đã thực hiện.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1316/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1316-BXD-KTXD_06062019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !