Tin hoạt động
 
Hướng dẫn thực hiện công tác bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng
5/15/19 2:11 PM

Ngày 15/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1143/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện công tác bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, đối tượng tham gia bảo hiểm và trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đã được quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn có liên quan.

Đối với công trình, hạng mục công trình giao thông có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đã được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đối với công trình giao thông có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đã được quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Việc xác định trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng phải phù hợp với từng loại hình công trình xây dựng, năng lực của doanh nghiệp bảo hiểm và phải phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng dự án, công trình, gói thầu để quyết định việc giao chủ đầu tư hay nhà thầu mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng cho phù hợp, đảm bảo thuận tiện và hiệu quả trong quản lý đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1143/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1143-BXD-KTXD_15052019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !