Tin hoạt động
 

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 541/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

 

Ngày 12/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 488/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

 

Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 277/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về mức giá thoát nước tại khu công nghiệp.

 

Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 261/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Thành An về việc hướng dẫn thanh toán khối lượng công việc phát sinh của hợp đồng theo đơn giá cố định thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

 

Ngày 16/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 197/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019)”. 

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019; hướng dẫn việc xác định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đường dây tải điện”.

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị chỉ đưa ra tỷ lệ chi phí quản lý chung các loại dịch vụ công ích đô thị nhưng với một số loại dịch vụ như nạo vét và duy trì hệ thống thoát nước đô thị, quản lý công viên, vườn thú và một số công tác dịch vụ công ích đô thị khác chưa có tỷ lệ % và hướng dẫn phương pháp để xác định chi phí quản lý chung”.

 

Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 14/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp và xác định chi phí quản lý chung trong đơn giá, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Ngày 02/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát về việc hướng dẫn điều chỉnh khối lượng công việc đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và chuyển giao thi công công trình cho các công ty thành viên.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !