Tin hoạt động
 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 304/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV xác định chi phí cho công tác súc xả đường ống cấp nước bằng quả mút. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 289/BXD-KTXD gửi Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần TCT Công trình đường sắt - Công ty Cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long về việc thanh toán chi phí sản xuất dầm thép, gói thầu số 14, tiểu dự án: Phả Lại - Hạ Long. 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 228/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần tư vấn LICOGI xác định hạng mục chi phí trong chi phí xây dựng công trình và định mức chi phí tư vấn giám sát và thiết kế. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 151/BXD-KTXD (24/1), gửi Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về việc xác định các loại máy, thiết bị thi công đặc chủng để xác định chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công. 

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 149/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện – UBND huyện Mường Ảng về chi phí thiết kế xây dựng công trình. 

 

Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 147/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 146/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Công nghiệp nặng và xây dựng Doosan (Hàn Quốc) về chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

 

Ngày 23/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 145/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang về việc xác định thành phần công việc đối với định mức dịch vụ công ích duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công. 

 

Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 91/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh quyết toán dự án hoàn thành. 

 

Ngày 16/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 89/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty Than Hạ Long – TKV xác định chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình bước thiết kế bản vẽ thi công. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !