Tin hoạt động
 
Hải Phòng: 12 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bị phạt 1.390.000.000 đồng
3/29/15 7:00 AM

Theo kết luận thanh tra số 71/KL-TTrXD “Về hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng” của Thanh tra Xây dựng – Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, đợt 1 Thanh tra Xây dựng đã thanh tra 12 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn và ra quyết định xử phạt 1.390.000.000 đồng.

Phòng LAS-XD 199 của Cty CP tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng bị phạt 725 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 281/QĐ-TTrXD ngày 7/10/2014 của Thanh tra Sở Xây dựng về việc thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 14/11/2014, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đợt 1 các Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm: LAS-XD 09, LAS-XD 32, LAS-XD 44, LAS-XD 129, LAS-XD 199, LAS-XD 273, LAS-XD 495, LAS-XD 532, LAS-XD 630, LAS-XD 861, LAS-XD 912, LAS-XD 1182.

Kết luận Thanh tra chỉ rõ: Trong quá trình hoạt động, một số phòng thí nghiệm (LAS-XD) còn những sai phạm cụ thể như: Không thông báo cho cơ quan đánh giá công nhận khi có sự thay đổi về nhân viên thí nghiệm. Không có quyết định bổ sung trưởng phòng thí nghiệm. Phiếu kết quả thí nghiệm không đầy đủ nội dung theo quy định. Thực hiện thí nghiệm nhưng không đủ năng lực về thiết bị. Sử dụng thiết bị thí nghiệm không có hiệu chuẩn/ kiểm định để thực hiện các phép thử nghiệm. Không có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 hoặc ISO/IEC 17025. Thực hiện thí nghiệm theo tiêu chuẩn đã bị hủy bỏ, thay thế. Thực hiện thí nghiệm theo tiêu chuẩn. Không tiến hành thí nghiệm, cung cấp khống mộ số các số liệu kết quả thí nghiệm nhưng vẫn đóng dấu LAS-XD và xuất kết quả thí nghiệm phân tích đất trong phòng. Số liệu trên phiếu kết quả thí nghiệm không phù hợp với số liệu trong số ghi chép kết quả thí nghiệm.

Từ đó, Thanh tra Xây dựng - Sở Xây dựng Hải Phòng đã xử phạt các đơn vị số tiền là 1.390.000.000 đồng. Trong đó tổng số tiền phạt phòng LAS-XD của Cty CP tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng 725 triệu đồng,…

Theo : Báo Xây dựng điện tử.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE