Hướng dẫn thực hiện văn bản
 

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2012 liên quan đến người dân, doanh nghiệp như trợ cấp đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; hỗ trợ kinh phí cho UBND cấp xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở; một số trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng; mức thu phí công chứng mới...

 

Theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch, các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch, phải nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Mức thu lệ phí là 2 triệu đồng/giấy phép.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 09/2012/QĐ-TTg  sửa đổi một số điều của Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

 

Từ tháng 2/2012, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực thực thi, trong đó đáng chú ý như : đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất công trình cấp nước, Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ...

 

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004.

 

Tại Quyết định 02/2012/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 02/CT-TTg chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

 

Theo Nghị định 68/CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, bắt đầu từ hôm nay (31-12-2011) đến ngày 31-3-2012, sẽ tiến hành công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức bằng hình thức: niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp.

 

Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (QH NTM) do 3 Bộ Xây dựng, NN&PTNT, TN&MT ban hành ngày 28/10.

 

Tại Chỉ thị 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản.

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE