Lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
 
Mời bạn đọc tham gia góp ý kiến Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
8/18/15 4:30 PM

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-BXD ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng xin giới thiệu toàn văn dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để bạn đọc nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Ý kiến của bạn đọc góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đề nghị gửi về địa chỉ:

- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Hoặc gửi qua hộp thư điện tử:  ttth@moc.gov.vn trước ngày 11/9/2015.

Toàn văn Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Du thao BLHS Xin y kien ND.doc) Tải về
Các bài mới

LIÊN KẾT WEBSITE