Lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 

Các cơ quan được lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cho rằng, việc quy định trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ quyền dân sự là đột phá của việc sửa đổi luật.

 

Góp ý về Sở hữu toàn dân

 

Góp ý Quy định về thừa kế

 

Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 336/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với các nội dung sau:

 

Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 335/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng về thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 604/BXD-PC gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa thông báo bổ sung địa chỉ nhận ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Kế hoạch của Chính phủ), Bộ Xây dựng đăng toàn văn dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cùng các tài liệu có liên quan và trân trọng đề nghị các tầng lớp Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật quan trọng này.

LIÊN KẾT WEBSITE