Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc
10/20/16 9:07 AM

Ngày 20/10, Bộ Xây dựng đó có công văn 51/BXD-QHKT gửi Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Căn cứ theo Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng thì trình tự thực hiện hình thức tuyển chọn (Điều 4) tiến hành như sau:

Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi tuyển, tuyển chọn (gọi tắt là Đơn vị tổ chức cuộc thi) có thể lựa chọn 01 tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế có đủ năng lực hoạt động, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức, cá nhân sẽ đề xuất ít nhất 03 phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng làm cơ sở xem xét, đánh giá lựa chọn ra phương án tối ưu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 51/BXD-QHKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE