Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng năm 2014
6/13/16 7:00 AM

Ngày 10/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 32/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng năm 2014.

Tại Khoản 21 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 đã giải thích: “Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, . . . và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình”; căn cứ Khoản 1 Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014 về yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng thì tất cả các dự án đều phải phù hợp và căn cứ theo quy hoạch xây dựng được duyệt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

Đối với trường hợp Dự án trạng trại chăn nuôi gia súc với quy mô diện tích 10ha, thuộc khu vực nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng, nhưng phù hợp với quy hoạch chăn nuôi của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được phê duyệt: Sở Xây dựng hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo trình tự, nội dung của khu chức năng đặc thù, làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các quy định cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn triển khai việc lập quy hoạch xây dựng các xã đảm bảo đủ công cụ thực hiện hiệu quả công tác quản lý xây dựng trên địa bàn.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 32/BXD-QHKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_32-BXD-QHKT_11062016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE