Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Vướng mắc khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Thanh Bình, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Luân
11/11/15 7:00 AM

Ngày 11/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 41/BXD-QHKT gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Luân về một số vướng mắc khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Thanh Bình, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

1. Diện tích đất công trình xây dựng có mái trong chợ là diện tích hình chiếu bằng của mái công trình xây dựng xuống mặt đất.

2. Tiêu chuẩn TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế có quy định: “Diện tích xây dựng nhà chợ chính (và các hạng mục công trình có mái khác) nhỏ hơn 40%, đối với chợ được xây dựng trong khu trung tâm thành phố (thị xã) cho phép tăng mật độ xây dựng nhà chợ chính và các hạng mục công trình có mái khác đến 70 % nhưng vẫn phải bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn và phòng cháy chữa cháy”. Tuy nhiên, việc cấp giấy phép quy hoạch còn phải dựa vào các yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của đô thị đối với lô đất xây dựng công trình như Quy định quản lý theo quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị .v.v. Việc xác định các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, khoảng lùi công trình, hệ số sử dụng đối với lô đất, chiều cao công trình, các yêu cầu về kiến trúc, các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật ... trong giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

3. Theo khoản 4 Điều 14, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ “Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh”. Vì vậy, khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 2014 đã có quy định về nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, trong đó có nội dung thẩm định “Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến”. Các quy định về nội dung, trình tự, thủ tục chấp thuận tổng mặt bằng đối với dự án không phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu và ban hành trong Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trình tự thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ xác định “ưu tiên phát triển các công trình kiến trúc hiện đại mang bản sắc kiến trúc Tây Nguyên”. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần chỉ đạo các đơn vị liên quan cụ thể hóa các giải pháp thiết kế công trình phù hợp với bản sắc văn hóa tại địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

5. Theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014: Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định dự án quy định tại khoản 5 Điều 57 Luật Xây dựng (2014). Trong quá trình thẩm định các nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, cơ quan thẩm định có thể lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng để thẩm tra các nội dung có liên quan. Ngoài ra, việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình chợ Thanh Bình thuộc thẩm quyền và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk được quy định tại Điều 103, Luật Xây dựng (2014).

6. Văn bản số 72/CV-TL ngày 14/10/2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Luân chưa nêu rõ các nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng Đắk Lắk không còn hiệu lực nên Bộ Xây dựng không có đủ cơ sở để trả lời.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 41/BXD-QHKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 41 BXD-QHKT_11112015.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE