Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Ý kiến về chủ trương xây dựng Bia tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn tại dinh Độc Lập
3/31/15 9:26 AM

Bộ Xây dựng vừa có công văn phúc đáp văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về chủ trương xây dựng Bia tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn hi sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập.

Theo Bộ Xây dựng, việc ghi nhận, tưởng nhớ chiến công và sự hi sinh của các chiến sỹ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là cần thiết và phải thường xuyên được thực hiện nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc đến các thế hệ mai sau.

Về vị trí đặt Bia tưởng niệm, Bộ Xây dựng cho rằng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thuyết minh phương án thiết kế chưa lý giải về vị trí đã được lựa chọn. Cần xin ý kiến các vị nguyên là cán bộ, chiến sỹ đã từng tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 và các nhân sỹ, trí thức, giới mỹ thuật của Thành phố.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu về phương án kiến trúc – mỹ thuật, nên có vài phương án để lựa chọn, tổ chức thi tuyển rộng rãi. Phương án đề xuất chưa xứng tầm với sự kiện lịch sử, về kiến trúc – mỹ thuật còn đơn điệu.
 

Trung tâm thông tin
Nguồn: Công văn 624 /BXD-QHKT
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE