Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 

Ngày 20/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 120/BXD-QHKT gửi Công ty TNHH MTV Nguyễn Nguyễn Bình hướng dẫn áp dụng quy chuẩn trong phát triển mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Ngày 14/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 118/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch.

 

Ngày 19/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 75/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp.

 

Ngày 13/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 50/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về trình tự, thủ tục để giao nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000).

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 526/UBND-CN ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn trong đó đề nghị xem xét, chấp thuận khoảng cách an toàn giữa khu dân cư và nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

 

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 780/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng.

 

Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 31/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn về công tác quy hoạch.

 

Ngày 13/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện tiêu chí Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 12/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các dự án đầu tư xây dựng trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE