Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 

Ngày 13/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 50/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về trình tự, thủ tục để giao nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000).

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 526/UBND-CN ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn trong đó đề nghị xem xét, chấp thuận khoảng cách an toàn giữa khu dân cư và nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

 

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 780/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

Ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng.

 

Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 31/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn về công tác quy hoạch.

 

Ngày 05/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 02/BXD-QHKT gửi  Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc lập quy hoạch xây dựng dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Ngày 14/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 08/BXD-QHKT hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nội dung lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn và Đề án công nhận đô thị loại IV toàn huyện Hoài Nhơn.

 

Ngày 20/10, Bộ Xây dựng đó có công văn 51/BXD-QHKT gửi Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

 

Ngày 10/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 32/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng năm 2014.

 

Ngày 11/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 40/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng Lâm Đồng trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng.

    Trang   1 2 3 4 5 6 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE