Tin hoạt động
 
Thẩm định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu
11/23/18 2:43 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 69/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về nội dung thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Theo đó, căn cứ Điều 27 Luật Xây dựng 2014, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cấp độ quy hoạch phân khu. Theo quy định tại Điều 34 và khoản 1 Điều 39 Luật Xây dựng 2014, việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Cái Mép thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi nội dung được Sở Xây dựng thẩm định.

Theo Văn bản số 3430/SXD-QHKT trên đây của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỷ lệ các loại đất trong Khu công nghiệp Cái Mép phù hợp với quy định tại QCVN : 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra các yêu cầu khác về quy hoạch xây dựng (mật độ xây dựng, phòng cháy - chữa cháy) trong nội dung điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Cái Mép đảm bảo tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ nội dung khoản 6 Điều 12 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế để hướng dẫn cơ quan tổ chức lập quy hoạch lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 69/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_69-BXD-QHKT_19112018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE