Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng
10/17/18 10:09 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng như sau: 

Hiện nay khả năng bố trí ngân sách địa phương cho công tác quy hoạch còn hạn chế. Vì vậy việc kêu gọi các nhà tài trợ cho công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị là cần thiết và phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Khoản 2 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014.

Việc triển khai các đồ án quy hoạch có tài trợ cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải phù hợp với quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tại Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 22, Điều 24, Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn; lập, thẩm định, lấy ý kiến, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cần tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; đảm bảo công khai, minh bạch.

Việc lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư theo đồ án quy hoạch được duyệt phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 58/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_58-BXD-QHKT_16102018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE