Tin hoạt động
 
Nghiên cứu, thực hiện cấp phép quy hoạch đối với những trường hợp phải có giấy phép quy hoạch theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10/12/18 9:21 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 56/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc nghiên cứu, thực hiện cấp phép quy hoạch đối với những trường hợp phải có giấy phép quy hoạch theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Khoản 1 Điều 47 của Luật Xây dựng năm 2014 thì giấy phép quy hoạch cấp cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, khu chức năng đặc thù; theo quy định tại Điều 33 Mục 2 của Luật Đầu tư năm 2014 chủ chương đầu tư dự án được thực hiện khi chưa xác định chủ đầu tư; vì vậy, việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch không được quy định ở các văn bản pháp luật về quy hoạch và đầu tư.

Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo trình tự quy định từ Điều 46 đến Điều 52 Chương IV Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 37 Mục 6 Luật Xây dựng năm 2014.

Căn cứ các quy định hiện hành; việc đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện lồng ghép văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch hoặc chủ trương điều chỉnh quy hoạch với giấy phép quy hoạch là không có trong quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cần triển khai thực hiện về cấp giấy phép quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch theo các quy định pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 56/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_56-BXD-QHKT_11102018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE