Tin hoạt động
 
Chủ trương đầu tư dự án Sân Golf cồn Ấu, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
10/5/18 3:07 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 55/BXD-QHKT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về chủ trương đầu tư dự án Sân Golf cồn Ấu, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

Sau khi nhận được Văn bản số 2395/SKHĐT-KTN ngày 17/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ đề nghị cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án Sân Golf cồn Ấu thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Theo đó, nội dung Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định: “Dải cù lao dọc sông Hậu là nơi tập trung các dịch vụ du lịch sinh thái và giải trí thể thao, sân golf”; tại Văn bản số 502/TTg-KTN ngày 11/4/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đồng ý việc điều chuyển vị trí dự án sân golf tại thành phố Cần Thơ từ quận Bình Thủy sang quận Cái Răng. Như vậy, việc đề xuất dự án đầu tư sân golf tại vị trí Cồn Ấu, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ là phù hợp với quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đã được phê duyệt và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình triển khai những bước tiếp theo sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng và nhà đầu tư thực hiện theo đúng trình tự thủ tục về xây dựng và tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với sông Hậu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 55/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_55-BXD-QHKT_05102018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE