Tin hoạt động
 
Điều chỉnh quy hoạch tại các dự án khu dân cư của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
10/1/18 3:59 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 50/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh quy hoạch tại các dự án khu dân cư. 

Theo khoản 1 Điều 46, Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn; thời hạn và trách nhiệm rà soát quy hoạch được quy định cụ thể trong toàn bộ nội dung Điều 46. Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị quy định các điều kiện để thực hiện điều chỉnh quy hoạch đô thị.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu căn cứ các quy định pháp luật về điều kiện điều chỉnh quy hoạch để hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Mức độ điều chỉnh quy hoạch (tổng thể hoặc cục bộ) sẽ được đề xuất căn cứ theo kết quả rà soát quy hoạch và các yếu tố có liên quan tác động đến nội dung quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 50/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_50-BXD-QHKT_28092018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE