Tin hoạt động
 
Lập quy hoạch xây dựng khu nuôi trồng thủy sản
10/1/18 3:09 PM

 Bộ Xây dựng đã có công văn 49/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về việc lập quy hoạch xây dựng khu nuôi trồng thủy sản

Theo đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu nuôi trồng thủy sản thực hiện theo quy định về quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù tại Luật Xây dựng, nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát để xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị nhằm tạo thuận lợi về điều kiện đầu tư kinh doanh. Theo đó, nội dung sửa đổi quy định về quy hoạch xây dựng sẽ theo hướng: Đối với các khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật không lập quy hoạch xây dựng mà thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng, các chỉ tiêu sử dụng đất được kiểm soát thông qua bản vẽ tổng mặt bằng; đối với các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (gồm cả khu nuôi trồng thủy sản), chỉ lập quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng cho các khu vực dự kiến có bố trí công trình xây dựng, không lập cho các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 49/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_49-BXD-QHKT_28092018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE