Tin hoạt động
 
Lập quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9/20/18 3:15 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc lập quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới. Nội dung Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị nêu rõ thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới phải được lập quy hoạch chung, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia.

Do đó, căn cứ Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 ngày 12/4/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ; căn cứ kết quả rà soát tình hình thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 09/7/2013 (viết tắt là Quy hoạch 1113), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định việc tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ theo trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật về quy hoạch đô thị.

Quá trình lập quy hoạch, Ủy ban nhân dân Tỉnh cần chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và kế thừa các nội dung, định hướng còn giá trị của Quy hoạch 1113.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 47/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_47-BXD-QHKT_17092018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE