Tin hoạt động
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên
9/18/18 1:00 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị:“Đề nghị sớm triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết Tiểu vùng trọng điểm ATK Định Hóa theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 17/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030”. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 2246/BXD-QHKT xin trả lời như sau:

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ, việc triển khai lập, thẩm định các quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND cấp Tỉnh. Do đó, việc triển khai thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết Tiểu vùng trọng điểm ATK Định Hóa (thuộc Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030) thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý của Ngành, Bộ Xây dựng sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc triển khai các quy hoạch xây dựng Tiểu vùng trọng điểm ATK Định Hóa, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2246/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE