Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên thủ tục tiếp nhận các trường Đại học vào Khu Đại học Phố Hiến
11/18/16 9:08 AM

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 54/BXD-QHKT hướng dẫn Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên thủ tục tiếp nhận các trường Đại học vào Khu Đại học Phố Hiến.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 3 Quy chế Hoạt động của Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên được ban hành theo Quyết định số 2517/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng các trường Đại học trong khu vực được quản lý, trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các trường Đại học trong Khu đại học Phố Hiến phải phù hợp với Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đại học Phố Hiến đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 30/12/2014.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 54/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_54-BXD-QHKT_16112016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE