Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu việc thi tuyển kiến trúc công trình
11/8/16 1:17 PM

Ngày 08/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 52/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu việc thi tuyển kiến trúc công trình.

Theo đó, danh mục các công trình do Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu nêu tại văn bản số 2488/SXD-KTQH ngày 06/10/2016 sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để đảm bảo chất lượng và tiết kiệm vốn ngân sách, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao “Người quyết định đầu từ quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế công trình xây dựng” theo Điều 81 – Luật Xây dựng 2014.

Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng đã hướng dẫn cụ thể về hình thức thi tuyển và tuyển chọn thiết kế công trình xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 52/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_52-BXD-QHKT_08112016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE