Tin hoạt động
 

Ngày 03/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1500/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh danh mục nhà máy nước trong Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 

 

Ngày 06/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1274/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3765/UBND-XDNĐ ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.  

 

Ngày 8/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2140/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ngày 14/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1719/QĐ-TTg về việc phê phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030.

 

Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 50/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc xác định diện tích cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị.

 

Ngày 14/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2252/BXD-HTKT gửi Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Thanh Hóa về thẩm định thiết kế xây dựng mốc quốc giới Việt – Lào.

 

Ngày 3 tháng 6 năm 2016, tại Đà Nẵng, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp tổ chức Hội thảo về triển khai thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Hội  thảo diễn ra trong khung khổ của Chương trình Hợp tác Việt-Đức về quản lý nước thải (WMP) do GIZ thực hiện tại Việt Nam thay mặt Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ).

 

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc tiết kiệm nước cũng như giảm thiểu xả nước thải vào hệ thống thoát nước góp phần bảo vệ môi trường, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BXD về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

 

Ngày 8/5/2015, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt nam tổ chức buổi Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 08/2012/TT-BXD và một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn”.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE