Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
4/2/14 3:42 PM

Ngày 01/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 576/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau:

Khoảng cách an toàn về môi trường giữa tường rào khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh đến khu dân cư, công trình xây dựng khác đề nghị áp dụng theo QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thống nhất và phù họp với tình hình thực tế áp dụng.

Về quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn: Các địa phương trên cả nước hiện đã và đang tổ chức lập, phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013) và bổ sung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 11/11/2013), trong đó đã xác định vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khấn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 576/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 576 BXD-HTKT 01-4-2014.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE