Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3420/UBND-ĐT ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn một số nội dung trong việc phân định, quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về nội dung, phân cấp quản lý, thời điểm ký kết, phương pháp tính giá dịch vụ, việc kiểm tra, giám sát của chủ nguồn thải, chính quyền địa phương đối với Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

 

Ngày 12/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 25/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương về diện tích xây dựng trạm xử lý nước Nam Tân Uyên và Uyên Hưng – thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 

Ngày 05/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-HTKT (09/5) gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

 

Ngày 27/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-HTKT gửi Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam hướng dẫn việc giám sát chất lượng nước sạch, trách nhiệm của các ngành trong quá trình kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất và cung cấp nước của nhà máy nước tái sử dụng Khu công nghiệp Tam Thăng.

 

Ngày 19/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn về khoảng cách an toàn về môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn.

 

Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 02/BXD-HTKT gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tham gia ý kiến về việc thẩm định chủ trương đầu tư khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1).

 

Ngày 29/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn lựa chọn công nghệ và cung cấp định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có công văn số 4028/UBND-GT ngày 06/12/2018 xin ý kiến Bộ Xây dựng về chủ trương sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

 

Ngày 23/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 13/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc rà soát, đánh giá, cập nhật Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

    Trang   1 2 3 4 5 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE