Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 

Ngày 12/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 25/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương về diện tích xây dựng trạm xử lý nước Nam Tân Uyên và Uyên Hưng – thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 

Ngày 05/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-HTKT (09/5) gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

 

Ngày 27/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-HTKT gửi Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam hướng dẫn việc giám sát chất lượng nước sạch, trách nhiệm của các ngành trong quá trình kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất và cung cấp nước của nhà máy nước tái sử dụng Khu công nghiệp Tam Thăng.

 

Ngày 19/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn về khoảng cách an toàn về môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn.

 

Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 02/BXD-HTKT gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tham gia ý kiến về việc thẩm định chủ trương đầu tư khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1).

 

Ngày 29/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn lựa chọn công nghệ và cung cấp định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có công văn số 4028/UBND-GT ngày 06/12/2018 xin ý kiến Bộ Xây dựng về chủ trương sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

 

Ngày 23/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 13/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc rà soát, đánh giá, cập nhật Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Ngày 27/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD–HTKT hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng quy trình thẩm định dự án của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

    Trang   1 2 3 4 5 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE