Tin hoạt động
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh
8/16/18 4:00 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri lo lắng trước tình trạng ngập nước tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Cử tri đề nghị cần nghiên cứu, rà soát lại công tác quy hoạch đô thị cho phù hợp, đề ra các dự án, chương trình chống ngập một cách căn cơ để góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.”  

Về vấn trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2045/BXD-HTKT xin trả lời như sau:

1. Những năm gần đây, qua theo dõi quản lý và phản ánh của cử tri và báo chí có thể thấy rằng tình trạng ngập nước đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở một số đô thị lớn với tần suất ngày càng tăng, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và sự phát triển bền vững. Mặc dù vấn đề này đã được các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp xử lý, tuy nhiên việc giải quyết tình trạng ngập úng còn gặp nhiều khó khăn, kết quả thu được còn hạn chế. Một số nguyên nhân chủ yếu như sau:

Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra khó lường theo chiều hướng tiêu cực. Mưa lớn bất thường với tần suất, lượng mưa,.. ngày càng tăng, đỉnh triều ngày càng cao; trong khi nhiều đô thị có địa hình thấp, nằm ở hạ lưu của các dòng sông có độ dốc lớn. Một số đô thị có hiện tượng sụt lún không theo quy luật.

Quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số nhanh kéo theo một số hồ, ao, kênh rạch bị san lấp, lấn chiếm, bề mặt bị bê tông hóa làm cho khả năng chứa nước và tiêu thoát tự nhiên giảm xuống.

Chất lượng của một số đồ án quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu; tính dự báo còn thấp, việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng còn lúng túng.

Hệ thống thoát nước còn thiếu và chưa đồng bộ. Trong khi, chi phí xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước cần nguồn vốn lớn nhưng nguồn lực đầu tư còn hạn chế, chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách nhà nước và vốn ODA. Một số dự án thoát nước chống ngập triển khai chậm hoặc tính toán chưa chính xác dẫn đến kém hiệu quả.

Sự tham gia của cộng đồng và nhận thức của người dân nói chung về thoát nước còn yếu. Tình trạng rác thải, vật liệu xây dựng tập trung ở các hố ga, miệng cống vẫn thường xuyên xảy ra, làm giảm tiết diện tải nước và cản trở dòng chảy.

2. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thúc đẩy việc tổ chức triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Đổi mới công tác lý luận về phát triển đô thị, trong đó bao hàm cả về phát triển thoát nước. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch thoát nước vùng liên tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thoát nước đô thị có tính đến yếu tố tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đề xuất bổ sung cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

Đề nghị Chính quyền các địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý phát triển đô thị, nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; trước mắt khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật không còn phù hợp, không khả thi, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý thoát nước và cao độ nền đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm.

Rà soát, điều chỉnh hoặc lập các kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước theo quy hoạch đã được phê duyệt, xác định nhu cầu đầu tư, các dự án ưu tiên đầu tư và các nhiệm vụ theo từng giai đoạn của quy hoạch hoặc kế hoạch của từng địa phương nhằm đảm bảo khả thi trong triển khai thực hiện.

Huy động và tập trung nguồn vốn cho đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước; ưu tiên đối với những dự án thoát nước, chống ngập mang tính cấp bách.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng xã hội và các chủ thể khác trong việc thực hiện quy định về thoát nước.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2045/BXD-HTKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE