Tin hoạt động
 
Hội nghị Thẩm định Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020
5/8/13 5:01 PM

Sáng ngày 8/5/2013 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế; các Hội, Hiệp hội chuyên ngành; đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc.

Theo Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn (Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn Bộ Xây dựng) - đơn vị tư vấn lập quy hoạch, ước tính các tỉnh trong lưu vực sông Cầu phát sinh khoảng 1.700 tấn chất thải rắn (CTR) sinh hoạt đô thị - nông thôn mỗi ngày, chất thải rắn làng nghề và công nghiệp khoảng hơn 2000 tấn/ngày, trong khi đó, tỷ lệ thu gom CTR nhìn chung còn ở mức thấp, trung bình khoảng 40-90% đối với đô thị và 15-20% đối với nông thôn. Qua nghiên cứu cho thấy, hầu hết các tỉnh trong khu vực đều không có bãi chôn lấp hợp vệ sinh và khu xử lý CTR tập trung. Lượng CTR không được thu gom và xử lý là nguồn ô nhiễm tiềm tàng cho nước mặt và nước ngầm thuộc lưu vực sông Cầu.

Trước thực trạng ô nhiễm đáng báo động của lưu vực sông Cầu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ngày 28/7/2006 phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu, với mục tiêu đề ra là thu gom 90% CTR công nghiệp, CTR sinh hoạt, xử lý 60% CTR nguy hại. Để đảm bảo phát triển bền vững và ổn định, bảo vệ chất lượng môi trường lưu vực sông Cầu và chất lượng nước lưu vực nói riêng, vấn đề quản lý CTR cần được nhìn nhận một cách tổng hợp, toàn diện cho cả vùng, do đó việc lập Quy hoạch quản lý CTR lưu vực sông Cầu đến năm 2020 là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua nghiên cứu hiện trạng quản lý CTR của các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu, và dựa trên các cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn quy phạm có liên quan, đơn vị tư vấn đã đề xuất các giải pháp quy hoạch quản lý CTR, quy hoạch hệ thống thu gom, vận chuyển CTR, quy hoạch hệ thống xử lý CTR cho các địa phương thuộc lưu vực sông Cầu. Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện Quy hoạch, đơn vị tư vấn cũng đề xuất lộ trình thực hiện và các dự án ưu tiên đầu tư, kiến nghị các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày thuyết minh tóm tắt của Quy hoạch, Cục Hạ tầng Kỹ thuật trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ ngành cho dự thảo Quy hoạch, báo cáo phản biện, và ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Cao Lại đã đánh giá cao những cố gắng của đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đồng thời đề nghị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định để bổ sung, hoàn thiện quy hoạch để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Khánh Ly
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE