Tin hoạt động
 
Tập trung về quản lý chất thải rắn và thoát nước trong năm 2013
1/5/13 9:05 AM

Theo Cục Hạ tầng Kỹ Thuật (Bộ Xây dựng), hiện trong cả nước có khoảng trên 20 nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 600.000m3/ngđ, ngoài ra còn một số trạm xử lý nước thải với quy mô nhỏ khác cũng đã đi vào hoạt động.

Đối với việc xử lý chất thải rắn (CTR), hiện cả nước có khoảng 22 nhà máy xử lý CTR đã đầu tư xây dựng và đi vào vận hành với tổng công suất thiết kế khoảng 4.000 tấn/ngày. Ngoài ra có khoảng 25 dự án nhà máy xử lý CTR đang chuẩn bị đầu tư xây dựng với tông công suất khoảng 8.000 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom đạt khoảng 83,5% tại khu vực đô thị; khu vực nông thôn tỷ lệ thu gom thấp (khoảng 50-60% tại thị trấn, thị tứ; khu vực làng, thôn, xã ... khoảng 20-30%), việc xử lý ở khu vực nnông thôn chủ yếu là chôn lấp hoặc đốt thủ công, phần lớn bãi rác là bãi rác tạm để lộ thiên, không được xử lý gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và cảnh quan môi trường nông thôn.

Vì vậy, nhiệm vụ trong tâm trong năm 2013 của Cục là sẽ tập trung nghiên cứu sửa đổi, thay thế NĐ 88/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; NĐ 59/2007 về quản lý CTR; triển khai Nghị định số 72/2012 về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Đồng thời, Cục sẽ tổ chức thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quy hoạch thoát nước khu dân cư, khu công nghiệp; Quy hoạch quản lý CTR các lưu vực sông: sông Cầu; sông Nhuệ - Đáy và sông Đồng Nai; các quy hoạch chuyên ngành của các thành phố lớn; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình Chống thất thoát thất thu nước sạch; Chương trình đầu tư xử lý CTR và chỉ đạo triển khai một số dự án đầu tư xây dựng thí điểm các cơ sở xử lý CTR…


Theo Báo Xây dựng điện tử


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE