Kết quả đấu thầu
 

Kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá sét Ba Sao của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn như sau :

LIÊN KẾT WEBSITE