Thông báo mời thầu
 
Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu tư vấn
3/27/18 11:36 AM

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo mời thầu tư vấn gói thầu số 3: Tư vấn xây dựng hệ thống công khai quy hoạch xây dựng đô thị (bao gồm đào tạo, tập huấn)

Toàn văn xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(TBMT-3.pdf) Tải về
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE