Thông báo mời thầu
 
Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu mua sắm hàng hóa
3/27/18 11:31 AM

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo mời thầu mua sắm hàng hóa gói thầu số 2: Mua sắm, lắp đặt thiết bị CNTT và phần mềm.

Toàn văn xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(TBMT-2.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE