Nâng cấp đô thị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Hậu Giang thực hiện phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTV QH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
3/15/17 4:18 PM

Ngày 14/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 11/BXD-PTĐT hướng dẫn Sở Xây dựng Hậu Giang thực hiện phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTV QH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Trung tâm xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ đã được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận là đô thị loại V vào năm 2013, không trùng với phạm vi ranh giới dự kiến thành lập thị trấn Vĩnh Viễn (trên toàn bộ phạm vi hành chính của xã Vĩnh Viễn). Do đó, việc xét công nhận loại V cho khu vực dự kiến thành lập thị trấn Vĩnh Viễn cần thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 1210. UBND huyện Long Mỹ tổ chức lập đề án phân loại đô thị trên phạm vi ranh giới dự kiến thành lập thị trấn, Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh Hậu Giang quyết định công nhận xã Vĩnh Viễn đạt tiêu chí đô thị loại V làm cơ sở lập đề án thành lập thị trấn.

Việc phân loại đô thị cho khu vực dự kiến thành lập thị trấn Vĩnh Viễn phải đảm bảo nguyên tắc phân loại đô thị quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 1210 và các quy định về thành lập đơn vị hành chính của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 11/BXD-PTĐT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_11-BXD-PTDT_14032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE