Nâng cấp đô thị
 
TP Biên Hòa là đô thị loại I
1/4/16 2:30 PM

TP Biên Hòa phát triển mạnh trong những năm gần đây - Ảnh internet.

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Theo quy định phân loại đô thị hiện nay, đô thị loại I là những đô thị giữ vai trò trung tâm quốc gia hoặc trung tâm vùng lãnh thổ liên tỉnh. Tiêu chí xác định thành phố là đô thị loại I gồm:

1- Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước.

2- Quy mô dân số toàn đô thị từ 1 triệu người trở lên đối với đô thị trực thuộc trung ương và từ 500 ngàn người trở lên đối với đô thị trực thuộc tỉnh.

3- Mật độ dân số nội đô bình quân từ 12.000 người/km² trở lên đối với đô thị trực thuộc trung ương và từ 10.000 người/km² trở lên đối với đô thị trực thuộc tỉnh.

4- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động ở khu vực nội đô từ 85% trở lên.

5- Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt đồng bộ và hoàn chỉnh.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn trên thì thành phố Biên Hòa đạt 88,6/100 điểm. Việc nâng cấp đô thị Biên Hòa từ loại II lên loại I sẽ giúp địa phương này có cơ chế về vốn cũng như tập trung các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại để tiếp tục phát triển.


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE