Tin hoạt động
 
Thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
5/8/15 4:04 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 898/BXD PTĐT gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, theo đó xây dựng đô thị xanh, đô thị sinh thái, công trình xanh là một trong những giải pháp để thực hiện chiến lược. Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ động làm việc với các tổ chức trong và ngoài nước về những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam và đã nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức cũng như sự mong muốn hợp tác với Bộ Xây dựng và các đô thị thực hiện phát triên đô thị tăng trưởng xanh.

Để có thông tin cơ bản về tình hình triển khai Quyết định 1393/QĐ-TTg tại các đô thị và nhu cầu của các đô thị về sự hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực đô thị tăng trưởng xanh. Bộ Xây dựng xin gửi Bảng hỏi thông tin đến ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo các thành phố/thị xã trực thuộc là đô thị từ loại IV trở lên cung cấp thông tin theo mẫu bảng hỏi. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp các thông tin về thực trạng và nhu cầu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh nhằm xác đinh cụ thể các nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn tới cũng như thuận lợi trong việc trao đổi, tìm kiếm sự hỗ trợ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

Nội dung trả lời Bảng hỏi đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 5 năm 2015 theo địa chỉ Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; File mềm xin gửi về địa chỉ email lehongthuy1974@gmail.com hoặc email tranlamha@gmail.com.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 898/BXD PTĐT.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD-CV-898_23042015.pdf) Tải về
(Banghoi_TangTruongXanh.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE